LOKACIJE AVTOMATOV

Najustreznejše lokacije:

• nakupovalni centri in trgovine
• hoteli in moteli
• gledališča
• kino dvorane
• muzeji
• knjižnice
• bolnišnice in zdravstveni domov
• lekarne
• domovi za starejše občane
• banke
• restavracije
• poslovne stavbe
• športne dvorane
• wellness in spa centri
• železniške in avtobusne postaje
• drugo …